Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 433386

Dato: 01.10.2019

Eg er imot vindkraft på land, men for å få flytta vindkraft i framtida ut til havs. Då bli det både mindre skade på natur samt mykje enklere å rydde opp igjen.