Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 501067

Dato: 02.10.2019

Mener det absolutt ikke ska utbygges vindkraft på land. Videreutvikling av eksisterende vannkraft og vindmøller i sjøen er bedre.