Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 369340

Dato: 01.10.2019

Vindturbiner er helsefarlig, drepende for folk og dyr. Dette skal vi ikke ha i Norge.