Høringssvar fra Dagfred Berstad

Dato: 01.10.2019

Regjering pr 1.oktober 2019

Svar til høyring om vindkraftutbygging.

Det er ein villfarelse av dimensjonar når styresmaktene tillet, for ikkje å seie oppmuntrar og stimulerer til å rasere store område i fjella og langs kysten. Det må stoppe så fort det let seg gjere. Set fokus på vasskraftanlegga - dei produserer i høgste grad rein og fornybar energi!! Dagfred Berstad