Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 181524

Dato: 29.09.2019

Det er hovedsaklig en grunn til at alle planer om vindmøller på land må stoppes, og det er erfaringer både fra Tyskland og Danmark som tilsier.

Vindmøller dreper ikke bare noen få truede fuglearter og tynner bestanden av de som ikke er truet. Hver eneste vindmølle på land dreper milliarder av insektene vi trenger til pollinering hvert eneste år.

For bare 20 år siden kunne man ikke kjøre gjennom Danmark uten å få frontruta på bilen full av bier, veps, humler, mygg osv. Nå er frontruta ren etter en tur.

De som lener seg til teknologien og tror at vindmøller er fremtiden bør gå i seg selv og se at teknologiens utbredelse og manglende nytteverdi i stor grad er en del av problemet.