Høringssvar fra Trond Grytten

Dato: 30.09.2019

Høringssvar,

Jeg stiller meg med dette bak høringssvarene til Gravassryggen velforening og Tjørholmfjellet Vel.

mvh,

Trond Grytten