Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 308770

Dato: 01.10.2019

Nei til vindmøller på Øyfjellet/Vestrefjellene. Dere gir konsesjoner uten og vurdere risikoen.

I dette området er t av sørsamisk største reindistrikt - jillen-njarke. Det har kommet frem mange studier som viser at reinen blir påvirker av turbinene. De unngår område, og kalvingstallet. Samtidig forventer dere at samene skal flytte reinen gjennom området som er farlig for vanlig ferdsel på vinterstid?

Det har til nå ver lite/positive utfall fra disse turbinene.

Det er på tide at dere begynner å høre på folket. Sett opp turbiner i deres egen hage. I steden for å ødelegge det som karaktiresere Norge, nemlig fjell og natur.