Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 459149

Dato: 01.10.2019

Norge har hittil vært et land hvir den frie natur sammen med allemannsretten er en av de største skattene vi har. Det historiske friluftlivet henger nært sammen med vår nasjonale identitet og for vi som lever nå, og alle kommende generasjoner er det en ubeskrivelig verdi med urørt natur. Verdien av fri natur hviler i seg selv og kan ikke sees opp mot nytteverdi. Vindmøller på land ødelegger landet fysisk, historisk, rekreasjonsmessig og identitetsmessig. Nei til vindmøller på land!