Forsiden

Høringssvar fra Inger Steinan

Dato: 30.09.2019

Stopp all utbygging av vindturbiner! Det raserer hjemmene til folk, dyr, fugler, planter, innsekter og alt levende som er i naturen. Rehabiliter vannkraften i stedet, det gir mindre inngrep i naturen og mer strøm! Hør på oss i stedet for på de som bare skal ha økt forbruk og profitt. Vi må stoppe forbruket vårt.