Forsiden

Høringssvar fra Frode Ingebrigtsen

Dato: 30.09.2019

Norsk natur må ikke ødelegges av vindindustrianlegg.

Naturen vår er en av de største ressursene vi har her i landet, vannkraften vår kan oppgraderes til å produsere mer energi enn alle planlagte vindindustrianlegg i hele landet.

Politikere og byråkrater bør lese seg opp på de faktiske tall om utslipp og effekten av å bygge vindindustrianlegg i Norge. Norges totale utslipp er marginale i en global sammenheng, gassproduksjonen vår står for 1% av verdens produksjon og oljeproduksjonen vår representerer 2% av verdens samlede produksjon.

Vindkraft i Norge vil ikke redde verden, kun ødelegge vår dyrbare natur.

Vindkraft i Norge vil ha marginal betydning for elektrifiseringen av Europa.

Stopp alle konsesjoner og ikke gi nye. Vi må hengne om natur, insekter og fugler for ikke å ødlegge mer av naturen enn det vi gjør i andre sammenhenger. Det globale klimaregnskapet påvirkes marginalt av natrurødeleggelser i Norge.

Norge trenger ikke vindkraft hverken på land eller til havs.