Forsiden

Høringssvar fra Inger Wallem Krempig

Dato: 01.10.2019

Høringssvar fra Inger Wallem Krempig, førstelektor friluftsliv og naturfag, UiT, Alta

Jeg er opptatt av fornybar energi og alternative energiformer. Likevel stiller jeg meg svært skeptisk til regjeringens planer for utbygging av områder for vindkraft på land. Jeg mener det må settes større fokus på muligheten for vindkraftutbygging til havs. Jeg argumenterer mot de storstilte planene for utbyggingen av vindkraft i norsk natur med følgende argumenter:


- TAP AV NATUR er en stor trussel mot det norske folks bruk av natur. Det ødelegger store naturområder viktige for friluftsliv, det er visuelt ødeleggende og det har store konsekvenser for både nærnatur og øde naturområder.

- NORGE TRENGER IKKE VINDINDUSTRI: Oppgradering av eksisterende vannkraft vil gi mer energi enn all planlagt vindkraft - med minimale naturinngrep

- Det har vært for lite ressurser brukt på konsekvensutredninger i forhold til utbyggingen som nå skjer.

- Det er store internasjonale selskaper involvert. Dette er selskaper som tenker økonomi fremfor økologi.


- 71 % AV BEFOLKNINGEN ER MOT vindindustri i norsk natur. Dette bør regjeringen lytte til!

- VINDINDUSTRI HAR STORE NEGATIVE KONSEKVENSER for natur, dyreliv og folkehelse, både i Norge og i land hvor turbiner lages og skrotes


- HVEM FJERNER TURBINENE etter 15-20 år? De spor som utbyggingen av vindkraft setter i naturen er irreversible.

Vi får aldri naturen tilbake!

Vennlig hilsen Inger Wallem Krempig