Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 351539

Dato: 01.10.2019

Jeg mener at Norge ødelegger vårt fremste varemerke : Vakker uberørt natur! Det er EN stor grunn til at titusener av turister besøker Norge: Vår rene ubesudlede natur!! Og hvis vi fortsetter med å rasere kysten på denne måten vil nok tapet av inntektene fra turismen for all ettertid bli mange ganger større enn man noen gang kommer til å hente inn på vindkraft