Forsiden

Høringssvar fra Eli Synøve Næsset

Dato: 01.10.2019

 1. VINDINDUSTRI - DETTE ER SAKEN:
 2. - NATUR omfatter både land og hav og vi har ansvar for å ta vare på begge deler. Fortsetter vi å øke forbruket og bygge ned naturen, ødelegger vi livsgrunnlaget vårt.
 3. - 71 % AV BEFOLKNINGEN ER MOT vindindustri i norsk natur: www.dnt.no/artikler/nyheter/17191-folket-setter-naturen-fremfor-vindkraft/
 4. - TAP AV NATUR er en like stor trussel som klimaendringene: www.nrk.no/natur/ny-rapport-om-naturens-tilstand-far-fn-til-a-sla-alarm_-_-vanvittig-skummelt-1.14538875
 5. - NORGE TRENGER IKKE VINDINDUSTRI: Oppgradering av eksisterende vannkraft vil gi mer energi enn all planlagt vindkraft - med minimale naturinngrep:
 6. 1) NRK: https://tv.nrk.no/serie/kveldsnytt/201906/NNFA23062519
 7. 2) DN: www.dn.no/innlegg/energi/vindkraft/fornybar-energi/vindmoller-overflodig-om-vi-fornyer-vannkraften/2-1-600733
 8. 3) TU: www.tu.no/artikler/skatteregler-stopper-oppgradering/245158
 9. 4) Aftenbladet: www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/RRE9Xr/Vannkraften-kan-ta-en-storre-klimarolle
 10. - VINDINDUSTRI HAR STORE NEGATIVE KONSEKVENSER for natur, dyreliv og folkehelse, både i Norge og i land hvor turbiner lages og skrotes: www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/permalink/1106148969775687
 11. - OPPRINNELSESGARANTIER - et gigantisk pengebedrag: www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/permalink/1072361906487727
 12. - HVEM FJERNER TURBINENE etter 15-20 år? www.moss-avis.no/debatt/vindkraft-hvem-har-ansvaret-for-opprydding/s/2-2.2643-1.8604181
 13. - INFRALYD: Vindturbiner lager lavfrekvent støy som er meget farlig for mennesker og dyr:
 14. www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/permalink/1086409865082931
 15. - VINDKRAFTLEKSIKON: www.facebook.com/notes/vindkraft-nei-til-vindindustri-i-norsk-natur/leksikon-vindkraft/1088403838216867/
 16. LES MER I NASJONAL GRUPPE MOT VINDINDUSTRI:
 17. www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging
 18. Vi får aldri naturen tilbake!
 19. Vennlig hilsen Eli Synøve Næsset