Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 120445

Dato: 24.09.2019

Når jeg ser på utbyggingen av vindindustri i våre vakre fjell langs vårt langstrakte land blir jeg mildt sagt sjokkert. Jeg hadde ikke i min villeste fantasi klart å se for meg det som skjer nå. Dette må stoppes. Det skulle vært stoppet før det ble påbegynt. Skal man ha et grønt skifte må vi bruke mindre og ikke mer. Jeg tror våre politikere sitter i en slags bobble. Utenfor den boblen er norges befolkning som ikke blir sett eller hørt. Jeg ber om at den boblen sprekker slik at det er lettere å se utenfor. Snu før det er for sent. Vi får aldri ødelagt natur tilbake.