Høringssvar fra Roger Engvik

Dato: 19.09.2019

Jeg er sterkt i mot utbygging av vindparker på land og i havet nært land - generelt og spesielt i Møre og Romsdal, her jeg bor. Jeg har inntrykk av at helheten og konsekvensene ved inngrep i kystnaturen ikke er godt nok ivaretatt og at kunnskap fra bl.a. Norsk Ornitologisk Forening ikke er nok lagt vekt på. Jeg støtter også argumentasjonen i høringssvaret til Sunnmøre ringmerkingsgruppe.Det er svært mange som føler at kunnskapen fra Smøla, som skulle nyttes til kunnskapsbasert miljøomsyn, er blitt misbrukt, blant annet når det gjelder reduksjon av fuglebestander som følge av vindkraft.

Vindpark på Haramsøya og Havsulprosjektet er ikke gjennomtenkt og dårlige forslag. Å bygge ut vindpark i grunne havområder som i Havsulprosjektet er en dårlig sak. Her er en fugletrekk-korridor og næringsområde for en rekke arter sjøfugler og rovfugler, marine ender osv. Ikke minst fugl fra fugleøya Runde trekker oppover hit på fiske og kanskje blir det nettopp havsuler fra Runde som vil bli slått i hjel i Havsul. Ironisk nok. Og hva vil en utbygging her ha å si for livet under vatn? Det er så lett å glemme det vi ikke ser, at der er natur under havflata også.

Mvh Roger Engvik, Sævollen 35, 6006 Ålesund