Forsiden

Høringssvar fra kurt rosfjord

Dato: 03.10.2019

Nei til rasering av Norsk natur! Dette er ödeleggende for den Norske moralen, og svekker tillitten til politikerene som styrer dette landet. Dette skulle värt lagt ut til folkeavstemming, men erfaringsmessig så er det ikke lenger demokrati i Norge!