Forsiden

Høringssvar fra Åse V. Johannesson

Dato: 30.09.2019

Med all informasjon man i dag har om vindturbiner, s s omfattende skader på natur, dyreliv, fugler og insekter som blir drept, slitasjer med mikroplast i naturen og havet, avising av turbinblader med stoff som renner ned i naturen, menneskers helse osv, er det ubegripelig at NVE fortsatt vurderer flere konsesjoner for bygging av industriområder med vindturbiner. Så hiver de seg på vindturbiner til havs uten konsekvensutredning, merkelig når man ser alt som er kommet fram nå. Virker på meg som en god sammenblanding av roller innen NVE, utbyggere, globalister, politiet... Hvor mye interesse vil gjenstå om subsidiene stoppes? Menig mann i Norge skal ikke være den som skal betale med helse og penger for noe som er helt urimelig å bli belastet med. Hvert land kan sørge for din egen energi! Det er frekt av politikere, og hvem ellers som måtte påstå det samme, at motstanden mot vindturbiner har med at man ikke liker utsikten til turbinene! Høyre og SV bør gå ut og si fra om de ikke står for det samme som disse to politikerne sier, - at kommunene skal overkjøres og ikke ha rett til å protestere i en slik viktig sak!