Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 356242

Dato: 01.10.2019

Landbasert vindindustri slik vi ser det i dag er voldtekt av urørt natur, forringelse av naturmangfold og ødeleggelse av biotoper. Vi vet nok om hvilke skadevirkninger slik industri har til å si et klart NEI til all videre utbygging til lands. Innrepene i norsk natur har aldri vært større, og må stanses mens det ennå er mulig å redde vår uerstattelige natur. Fortsetter vi som nå påfører vi naturen uopprettelig skade, og våre etterkommere vil komme til å dømme oss hardt for vår manglende vilje til å verne våre siste uberørte områder. Naturen har en egenverdi som sjelden eller aldri kommermed i regnestykkene over hva som er "lønnsomt". Stillhet er allerede i dag en mangelvare i store deler av landet, og frislippet av motorisert ferdsel i utmarka er allerede til stor sjenanse for mange. La oss slippe mer lavfrekvent støy som skremmer dyr, og rotorblader som dreper fredede fuglearter og insekter i tonnevis. Dette er ikke "grønn energi" som mange later til å tro. La oss verne vår natur mens det ennå er mulig! NEI til landbasert vindindustri.