Forsiden

Høringssvar fra Inger Greftegreff Frydenlund

Dato: 29.09.2019

Jeg opplever utbyggingen av vindkraft på land som et stort overgrep mot naturen. Et paradoks, all den tid utbyggingen skjer for miljøets sak. Det virker ikke som vindkraftens negative konsekvenser er tilstekkelig utredet, og at utbyggingen derfor skjer forhastet. Utbyggingen vil forringe tusenvis av menneskers livskvalitet.

Jeg bor selv på Østlandet, men opplever meg likevel sterkt berørt av denne saken. Vi får ikke naturen vår tilbake. Vi kan ikke redde miljøet ved å rasere naturen!