Høringssvar fra Marit Aa Brenden

Dato: 01.10.2019

Det er en katastrofe for natur og miljø å gjennomføre den planlagte vindkraftutbyggingen. FNs klimapanel har sagt viktige ting rundt dette! Det forventes at regjeringen tar i bruk skattesystemet slik at eksisterende vannkraftverk kan rustes opp. Det er vitenskaplig dokumentert at dette vil fylle vårt behov for elektrisk kraft, så hva er motivasjonen for å ødelegge enda mer natur for deres egne barn og barnebarn? Er det å tekke utenlandske og nasjonale kapitalkrefter det eneste som teller?

Regjeringen har nå en enestående mulighet til å vise respekt og ansvarlighet for land og folk. Det forventes at landets regjering sikrer våre ressurser for kommende generasjoner og ikke selger det unna for knapper og glansbilder.

NEI TIL NYE VINDKRAFTVERK!

Mvh

Marit Aa. Brenden