Forsiden

Høringssvar fra Jan Roger Pettersen

Dato: 01.10.2019

Eg er imot utbygging av vindmøller på land.

Havinstallasjoner av vindmøller må utredes nøye så der ikkje blir til skade for trekkfugler, fiskeri og skipsfart.