Høringssvar fra Vigdis

Dato: 01.10.2019

Hei kjære regjering!

Eg håper alle å ein kvar av dokke har vert på Vestlandet å sett kor fint vi har det her før dokke bestemmer dokke for å voldta naturen vår, VÅR NATUR! Der vi ferdas med ongane våre, dyra våre beiter der og vi har eit yrande dyre og fugle liv!

Men dokke vill sette opp turbiner som trenger massive veier, i et fjellområde med krigsminner på alle kanter, der folk nesten ikkje får bygge hus pga desse verna områda!

Bruk pengane til lande på ein meir fornuftig måte! Ta dokke sammen!

Vist dokke enda ikkje har vert på Stadlandet, skal eg stille med husly og mat så kan dokke få sjå kor flott vi har det her ute! Dokke kan få sjå kor masse som kjem til å bli ødlagt av desse turbinene!

Ta til fornuften før det er forseint! Vi er ikkje klar for dette enda! Vi vil ha ei bedre løysing før dokke raserer og øydelegg nåke som ALDRI kan fiksast igjen!