Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 185255

Dato: 10.05.2019

No syns eg det er på tide å lytte til folket langs kysten og stoppe denne raseringa av naturen i voldsom fart. Andre land som har satsa på vindenergi driv no og faser det ut Pga dårleg lønsemd og store øydeleggingar av naturen, støy og fugledød. Det er ikkje for seint å snu! Trudde at dei som er valde til å styre landet vårt burde vite betre enn å legge store naturområde øyde for kortsiktig vinning. Nei til vidare utbygging av vindturbinar i norsk natur, både til lands og til havs!