Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 310121

Dato: 01.10.2019

Det er sinne, frustrasjon, sorg, maktesløshet, engstelse, overtramp, forurensing, dyrelidelser, naturødeleggelser, helseplager fysisk og psykisk, søvnløshet, lovbrudd, nestenulykker, hets mot politikere, osv. osv. Taushet fra politikere og media har vært med på å fortie et stort problem. Nå MÅ NVE og politikerne begynne å ta alle disse signalene på alvor. Konsekvensene er formidable - folket gir seg aldri! Vi vet hva som er driverne... anseelse i EU og profitt. Miljø gevinsten er negativ. Skattesystemet, utenlandske eiere, subsidier, griskhet og dumskap er faktorer. Hvem betaler? Alle oss som ser galskapen. I stedet for å behandle nye konsesjoner, se på muligheten å stoppe, reversere og rydde opp i ødeleggelsene. Del ut bøter, straff så det svir... her er det bare å gå i gang... trenger ikke å lete lenge. Dere snakket om kontroll og ettersyn... hvor ble det av? Her samler folket inn penger for å kjempe for naturen mot overmakten. Det finnes ikke ord!