Forsiden

Høringssvar fra Trine Wilhelmsen

Dato: 21.09.2019

Vindkraftindustrien er basert på miljøkriminalitet og grådighet, nasjonen Norge må sette en stopper for dette
Vi må stanse tapet av urørt natur jf FNs rapport om tapet av urørt natur.
Konsekvensutredninegen er mangelfulle og tar i liten grad hensyn til lokalbefolkningens psykiske helse.
Staten må lage gode rammebetingelser for å ruste opp og oppgradere eksisterende vannkraftverk.

Stopp nå, Nasjonal ramme må skrinlegges, og all utbygging av vindkraftverk stoppes!