Høringssvar fra Kjetil Hauge

Dato: 22.09.2019

Det er en skam at dykk vil ødelegge norsk natur