Forsiden

Høringssvar fra Kristin Edvardsen Olsen

Dato: 01.10.2019

VINDINDUSTRI - DETTE ER SAKEN:

- NATUR omfatter både land og hav og vi har ansvar for å ta vare på begge deler. Fortsetter vi å øke forbruket og bygge ned naturen, ødelegger vi livsgrunnlaget vårt.

- 71 % AV BEFOLKNINGEN ER MOT vindindustri i norsk natur:

- TAP AV NATUR er en like stor trussel som klimaendringene:

- NORGE TRENGER IKKE VINDINDUSTRI: Oppgradering av eksisterende vannkraft vil gi mer energi enn all planlagt vindkraft - med minimale naturinngrep:

- VINDINDUSTRI HAR STORE NEGATIVE KONSEKVENSER for natur, dyreliv og folkehelse, både i Norge og i land hvor turbiner lages og skrotes

- OPPRINNELSESGARANTIER - et gigantisk pengebedrag

- HVEM FJERNER TURBINENE etter 15-20 år?

- INFRALYD: Vindturbiner lager lavfrekvent støy som er meget farlig for mennesker og dyr:

Vi får aldri naturen tilbake!

Stopp vindkraftutbyggingen i norsk natur!

Vennlig hilsen Kristin Edvardsen Olsen