Forsiden

Høringssvar fra Linda Bakken Friluftstid

Dato: 01.10.2019

Vi MÅ ta oss tid til å finne andre metoder for å skape kraft uten å ødelegge store naturområder. Vi har et ansvar for å bevare naturen for ettertiden, ikke for å produsere "miljøvennlig kraft" som i stor gard eksporteres til utlandet.

Mvh Linda Bakken, Ålesund