Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 388644

Dato: 01.10.2019

Kjære Storting og regjering!

Eg ber på mine knær om at de tar til fornuft og stoggar all utbygging av vindkraft på land. Vi treng ikkje rasering av norsk natur med vindmøller. Dette gir støy og øydelegg habitat for fugleliv og anna dyreliv. Støy er og forureining. Det vekker harme å gå inn med mykje kapital til å drifte utanlandske selskap. Kvifor skal ein ikkje kunne kreve at De skal tenke langsiktig. Litt kapital i frå utlandet og vi gjev avkall på irreversible naturområdet. Er dette fornuftig? Er dette langsiktige mål for Noreg? Skal verkeleg støy som er svært forureinande bli malplassert i norsk urørt natur eller som ei plage der folk bur?
Stopp vindkraft på land!