Forsiden

Høringssvar fra Anne-Lise Strømme

Dato: 24.09.2019

Kjære dere som beslutter!

Det er ingenting ved klimaet som forsvarer rasering av naturen. Det er veldig mye vi kan gjøre uten å bygge vindturbiner som ødelegger naturen for alltid.

Vannkraften kan oppgraderes betydelig. Her er det bare å endre lovverket for å gjøre det mer lønnsomt. Det skal ikke lønne seg å ødelegge naturen.

Vi må ha mye mer fokus på energieffektivisering. Her har vi mye å gå på.

Si nei til mer utbygging av vindkraft, og våre barn og barnebarn vil takke oss.