Forsiden

Høringssvar fra Synnøve Hove

Dato: 01.10.2019

Man redder ikke verden ved å ødelegge den.

Vindkraft er ikke, som vi miljøvernere trodde tidligere, ren energi. Det viser seg dessverre at vindkraft er meget skitten energi.

Nå er det gitt konsesjon for å industrialisere naturperler som til sammen utgjør et areal større enn Belgia. Områdene er elsket, brukt og ivaretatt av lokalbefolkningen. De er også av uvurderlig verdi for Norge.

Jeg ber om at forgjengelige, økonomiske hensyn for utbyggere og andre interessenter ikke blir tillagt vekt, men at varige verdier sikres for oss og fremtidige generasjoner.