Forsiden

Høringssvar fra Ragnhild Tvedt

Dato: 26.04.2019

NVE's forslag til nasjonal vindkraft på land er ikke bare en kraftig ørefik til landet vårt, det er å bli slått rett i bakken. Hele kystlinjen vår er tenkt å fylles opp med vindturbiner, og fjellandskapene våre blir totalt ødelagt. Her i min egen kommune, Kvinnherad, har vi ofret mye natur for vannkraft. Vi har bidratt med vår del. Nå er det altså planer om å fylle opp mer eller mindre alle fjellene i Kvinnherad med vindkraft. Også nabokommunen Etne vil fylles opp. Vi vil se disse røde blinkende lysene på nattehimmelen overalt. Vi har mye fjellturisme i Kvinnherad, noe som selvfølgelig vil forsvinne. Kvinnherad ligger delvis langs Hardangerfjorden og delvis langs Åkrafjorden. Det er kjente turistdestinasjoner, med bl.a. Rosendal som det mest kjente stedet. Turismen har de siste årene økt voldsomt. Bl.a. er det mye privatutleie til utlendinger over hele Kvinnherad. Det er ikke kun sommeren som er aktuell for turister, men også vinteren.

Hva vil skje med våre store multeområder? Hva vil skje med fulgelivet og dyrelivet? Hvorfor vil ikke de styrende myndigheter lenger høre på folket? Er det byfolket som skal bestemme hvordan det skal være for oss som bor i distriktene? Når vi ikke orker å bo her lenger pga. vindturbinsusing og blinkende lys, hvem skal da kjøpe eiendommene våre? Hvor skal vi ta pengene fra så vi også kan flytte til byen?

Det er igrunnen underlig hvordan ett av landene med lengst strandlinje i verden, ikke tillater bygging i strandsonen, men har ingen skrupler med å rasere fjellene våre.