Forsiden

Høringssvar fra Jane Omvik

Dato: 18.08.2019

Det er ikke noe som helst positivt med vindmøller på land, bare negative. Skal vi virkelig redde miljøet

med å rasere naturen? Jeg er i mot all utbygging av vindkraft i Kvinnherad og ellers i Norge.