Høringssvar fra Bjørn Brænd

Dato: 23.06.2019

Sett vindkraftutbyggingen på vent

Det kommer nå oftere beretninger om påviselige alvorlige konsekvenser i naturmiljøet av store vindturbiner med gigantblad for å fange vinden. Selve anleggsarbeidet og de omfattende terrengendringene er én synlig faktor å tenke nærmere over – ikke minst i forhold til friluftsliv og naturopplevelser - jeg er selv naturfaglig utdannet og har i den forbindelse tilbrakt mye tid med friluftsliv i ulike deler av Norge, og har også skrevet lærebøker i naturfag og guider om friluftsliv.

At fuglelivet er svært utsatt har vært kjent lenge - det sies at det trengs menneskelige renovatører til å plukke fuglelik omkring mastene - og bladene skiller ikke mellom fredet og fritt vilt.

Det er kjent at døde innsekter på rotorbladene kan redusere energiproduksjonen med opptil 50 %. Spesialiserte rengjøringsfirmaer bruker helikopter og kraner for å rengjøre vingene – selvsagt også rengjøringsmidler som løser fett og protein, altså ganske alvorlige kjemikalier når det havner i naturmiljøet. Insektene skitner til vindmøllebladene - her skilles det neppe mellom pollinatorer og blodsugere. Men med stort bortfall av insekter blir det færre igjen til økosystemene - de er sårbare og utsatt fra før - særlig her i norske fjellområder med marginale somre. Bortfall av insekter betyr press på blomsterfloraen - fra lyng til rødlistede orkideer. Det gir ringvirkninger i alles avhengighet av alle. Jeg har ikke sett at disse forholdene har vært utredet.

Det er vel naivt å tro at vindturbinene ikke påvirker pattedyrfaunaen - trekkruter, kalvingsplasser, ørtero (når hjortedyr tygger drøv i en eller flere hvilepauser i døgnet) og andre behov som ulike dyre- og fuglearter trenger.

Det er med andre ord et vågespill med naturen som pågår - først på noen pionerområder som Fosen og Finnskogen, vi har også gode muligheter til å studere og lære av anlegg utenfor landets grensder.

Folk som bor i nærheten av vindturbinparker kan fortelle om visuell skade av natur, men verre om evig sus og lyd som ikke blir borte. Hvis det ikke er gjort, så bør det gjøres systematiske undersøkelser av faktorer som påvirker folks omgivelser og livskvalitet.

Vi trenger en hvilepause i utbygging av vindkraft, og ellers betydlig med forskningsmidler til frie forskere fra ut- og innland før vi i Norge eventuelt skal gi flere konsesjoner.

Jeg avgir høringssvar på vegne av meg selv.