Forsiden

Høringssvar fra Skade Henriksen Svennevig

Dato: 01.10.2019

Tap av uberørte naturområder er den største trussel mot klodens biomangfold iflg. rapport gjort for FN av IPBES. At det skal vedtas i en nasjonal ramme å bygge ned naturområder på tross av vitenskapelig råd er en grov feil. Norge har først og fremst et ansvar for å ivareta sine naturområder og gjennom dette bidra til globale løsninger. Det er fullstendig urimelig at vindkraftindustrien skal kunne bygge ut i stor skala uten å forholde seg til de strengeste krav i et rammeverk. Det synes å ha blitt gjort mangelfulle analyser av påvirkning på flora og fauna, arealbruk, utslippsfare fra vindmølleanlegget og tilhørende strukturer, levetid på anlegg og plan for resirkulering/destruering når anlegget har nått enden av sin levetid. Norge har en enestående sjanse til å oppgradere sine eksisterende vannkraftanlegg, dette bør vurderes som en fullverdig erstatningsmulighet til vindkraftutbygging. Jeg ønsker med dette å utrykke sterk motstand mot planene for utbygging av vinkraft på land.