Forsiden

Høringssvar fra Torbjørn Bruvold

Dato: 01.10.2019

Kvinnherad kommune må taes ut av Nasjonal Ramme for Vindkraft!

Fjellområdene er unike og vindkraftutbygging vil ødelegge både for lokalbefolkning og turister.

Kvinnherad Kommune er en stor leverandør av miljøvennlig vannkraft til det norske strømnettet og har allerede ofret deler av naturen for et berekraftig samfunn.