Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Dato: 12.08.2019

Svartype: Med merknad

Ingen vindmøller i Kvinnherad