Forsiden

Høringssvar fra Alex Hoel

Dato: 01.10.2019

Det er påfallende manglende politisk ønske, evne eller vilje til å velge løsninger med minst vedlikehold og minst inngripen i natur.

Siden dette ikke er tilfelle må man nesten spørre seg om Norge ikke er best i alt, heller ikke ledende. Betegnelsen mafia kommer også i tankene, særlig i lys av at 16 av 18 nye vindkraftverk er eid av utenlandske aktører.

Dype energibrønner (Enhanced Geothermal System) eller bølgekraft er gode alternativer for de som besitter kompetanse.

Vindmøller har i likhet med innbrudd det at ødeleggelsene er større enn verdiene som blir stjålet …