Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 122345

Dato: 24.09.2019

Sterkt i mot vindkraftverk på land i Norge. Dette har store og uopprettelige konsekvenser for natur på mange punkt. Veiene som blir laget setter dype spor i terrenget som blir ødelagt for all fremtid. I tillegg tar vindturbinene livet av mange fugler og insekter. Mennesker som lever i nærheten må ta de helsemessige konsekvensene som feks. psykiske påkjennelser, fysiske i form av støy og i tillegg store tap med tanke på nedsatt verdi i bolig. Disse menneskene blir tvunget til å leve side om side med industriområdene med minimal sjanse til å få selge bolig. Uberørt natur er en utrolig viktig ressurs i menneskers psyke, samt fysiske helse. Naturen er undervurdert som terapi for det norske folk, i et land der psykiske lidelser er økende. Som helsepersonell og friluftsperson er denne saken utrolig viktig for meg.