Høringssvar fra Kristoffer Holmås

Dato: 12.05.2019

Det er en raskt voksende motstand mot vindturbiner på land. Vindturbiner på land har ingen plass i et grønt skifte. Pga arealet de beslaglegger gjør de vesentlig mer skade enn nytte for kloden vår. Det er forargelse i befolkningen over den massive nedbyggingen av norsk urørt natur som er planlagt, der utbyggerne påtar seg en direkte feilaktig rolle som klimavennlige.

Saken får mye oppmerksomhet i sosiale medier og vindkraftmotstanderne har etterhvert fått en nokså overveldende oppslutning. Fagfolk tar til orde for at dette er helt gal vei å gå.

Det er direkte galskap å rasere norsk natur på den måten. Dere bør forkaste all videre planlagt utbygging av vindturbiner på land. Håper dere kan være modige nok til det. Det er en overraskende stor del av befolkningen som kommer til å ha denne saken som avgjørende når det gjelder bruk av stemmerett til valgene i årene fremover.

Dere bør ta dette på alvor.

Vennlig hilsen,

Kristoffer Holmås