Forsiden

Høringssvar fra Håvard

Dato: 30.09.2019

Jeg vil ikke ha hundre meter høye vindturbiner, kilometervis med nye veier og anleggsarbeid ved Ilfjella i Rennebu og Midtre Gauldal, mitt lokalmiljø, men jeg håper inderlig at det ikke blir utbygning i de andre foreslåtte områdene heller. Dette her er galskap. Å rasere naturen er ikke det som skal til for å redde naturen. Endring av arealbruk ble for øvrig nylig trukket fram av FNs naturpanel som den viktigste grunnen til artsutrydning som følge av menneskelig aktivitet.

I klima- og miljøspørsmål mener jeg politikere først og fremst bør fokusere på det absurde forbruket og den vanvittige forurensningen som i-landene står bak, og forbindelsen mellom dette og frimarkedsøkonomi. Vi bør heller ta sikte på å gå ned i energibruk enn å finne stadig nye energikilder. Og skal vi først øke energiforsyningen, er utbygging av vindkraft på land i naturskjønne områder hvor flere sjeldne arter holder til, kanskje den aller dummeste måten jeg kan komme på å gjøre det på. Vi har sola over oss, magma under oss, masse bevegelsesenergi både hos mennesker og ting, og milliarder-trilliarder av atomer fulle av energi - så det må da være mer å hente andre steder.

Lykke til! Håper dere finner fram til framtidsrettede og kloke beslutninger.