Forsiden

Høringssvar fra Torunn Engebretsen Hoel

Dato: 27.09.2019

Høringssvar

Hva taler for utbygging av vindkraft annet enn at dere har lovet bort norske ressurser til utlandet uten å "høre" oss som blir berørt av dette? Hvilken rett har dere til å gjøre dette?

Vindkraft i norsk natur vil bidra til ødelagte områder for blant annet:

 • næringsvirksomhet
  • primærnæring
  • turisme
 • ivretakelse av kulturminner
 • jakt og friluftsliv
 • fugleliv, vilt mv.
 • innbyggere og hyttefolk,
  • visuelt og støy
 • mv.

Selv har jeg hytte i et område, som er utpekt som mulig utbyggingsområde. Dere vil rasere mitt fristed om det skal infiltreres med veier og vindturbiner. Det gjør vondt langt inn i sjela å tenke på det.

Dere har makta og må nå bruke den riktig, dere må snu - og stoppe planer for videre utbygging av vindkraft på land. Legg heller til rette for oppgradering av eksisterende vannkraftverk. Og bidra heller til at ny teknologi kan videreutvikles.

Mvh

Torunn Hoel

Hytteeier i Øversjødalen

Tolga kommune