Forsiden

Høringssvar fra Kari Granberg Lund

Dato: 30.09.2019

Tysvær

Område Sunnhordland og Rogaland nr 16

Eg er sterkt i mot vindkraft på land i Tysvær kommune! Men eg er også sterkt i mot vindkraft på land og til vanns i heile Noregs land.

Og her kjem nokre av grunnane til at eg er sterkt i mot vindkraft:

- støy

- infralyd; forskning seier at dette går utover både mennesker og vilt/husdyr. Risikerer store hjarteproblemer. Skremmande.

- fysiske helse; tap av turterreng

- psykisk helse; sorg og depresjon over tap av utsikt og naturopplevingar.

- tap av arel,konsekvenser for beitedyr

- fugleliv; risikerer blant Anna at arter dør ut

- totalregnskapet; det tar meir energi å produsere,montere,drifte,vedlikeholde og demontere enn kva turbin nokonsinne kan klare å produsere.

Det står i NVE sin plan at fjellet Hest er ein av dei aktuelle plassane å setje opp vindmøller. Me bur rett med dette fjellet,og eg håpar og trur at jentene våre kan vokse opp med å kunne gå ut døra og til fjells uten å sjå ei einaste vindmølle,uten å bli utsatt for støy og infralyd og berre kunne nyte naturen, dyre/fuglelivet,stillheten og alt det gode ein får av ein tur til fjellet Hest.

Kari Granberg Lund