Forsiden

Høringssvar fra Svein Morten Hagen

Dato: 25.09.2019

Utbygging av vidturbiner er en katastrofe mot miljøet. Bevaring av uberørt natur er en av de viktigste midlene for å bevare vår klode og for å bremse klimautfordringene. Vindkraftutbygging i Norge er kun motivert av økonomisk profitt og har ingen miljømessige fordeler. Hvis de store vindkraft-prosjektene blir realisert, vil det være en enorm miljømessig katastrofe. De som går inn for slike utbygginger, vil være ansvarlige for den største raseringen av norsk natur noensinne.