Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 348237

Dato: 01.10.2019

Nei til vindkraft. Hvorfor ødelegge naturen og dyrelivet og friheten først , for så å oppdage at kjernekraft er det eneste og beste alternativet som erstatter fossilt. Verner naturen , klimaet og miljøet . Norge har vannkraft nok. La de som har kullkraft bytte det ut med kjernekraft lokalt.