Forsiden

Høringssvar fra Aslaug Midtskogen

Dato: 30.09.2019

Viser til Rendalen kommune, Rendalen Historielag og Rendalen Idrettslag, sitt høringssvar angående NVE`s forslag til Nasjonal ramme, til vindkraft på land,

for område 56 Nordre Hedmark.

Jeg stiller meg 100% bak disse høringsuttalelsene og forlanger at dette området tas ut av nasjonal ramme.