Høringssvar fra Jens Wroll-Evensen

Dato: 02.10.2019

Jeg er imot vindkraft. Det gir for lite igjen i forhold til skaden på natur og dyreliv. Bygg ut mer vannkraft.