Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 387839

Dato: 01.10.2019

Jeg er ikke helt sikker på hvordan dette skal gjøres, men jeg vil nå forsøke.

Jeg vil protestere på regjeringen og NVEs planer om vindkraftutbygging. Dette er ikke bra for hverken turismen, naturen Eller dyrelivet. Når det gjelder turisme, så sier det seg selv at det er drepende ødeleggende for våre vakre fjell og daler når slike montere står spredd rundt i stort antall. Naturen tar også stor skade når store anleggsmaskiner kjører innover de sårbare viddene for å frakte inn og montere opp disse monstrene. Og i tillegg lages det mange grusveier også innover fjellet. Og sist men ikke minst går det ut over dyrelivet, når det er bevist at mengder med sårbare fuglearter og insekter drepes av disse vindmøllene hvert år. Alle disse tingene er så viktig å bevare at jeg håper dere er fornuftige nok til å stemme ned vindkraftverk og heller satse på utbygging av vannkraft.