Forsiden

Høringssvar fra Trond Hanssen

Dato: 30.09.2019

Utbygging av vindkraft, både gjennomførte, pågående og framtidige er i beste fall av minimal betydning for det grønne skiftet!

Dette er kun norske subsidier går til utenlandske interesser, som Norges innbyggere må betale for gjennom økte strømkostnader og nettleier,der noen få blir rike på bekostning av rasert natur og artsmangfold.

De inngrepene i norsk natur som vi nå ser er ikke tilstrekkelig konsekvensutredet, og naturmangfold loven er fullstendig tilsidesatt. Skandale er et mildt uttrykk mtp de uopprettelige ødeleggelser som dette medfører.

FN's klimarapport sier klart at det viktigste tiltaket for klimaet er stopp i utbygging av uberørt natur. Dette har omtrent ingen politikere tatt inn over seg.

En renovering av de eksisterende vannkraftanleggene vil gi forholdsvis små inngrep, og effekten vil være minst like stor som alle påtenkt vindkraftverk tilsammen.

Jeg er sterkt imot vindkraft på land, og ønsker at konsesjonene for alle upåbegynte anlegg kanselleres og at vindkraftprosjektene i stor skala avsluttes for godt i Norge!