Forsiden

Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 246739

Dato: 30.09.2019

Bedre med vannkraften enn å ødelegge så mye natur. Vannkraften ser du mindre spor av, tross alt. Oppgrader teknologien til siste nye i den vannkraften som er bygget ut fra før - den er mer nedfelt i terrenget, selv om det også er en ødeleggelse. Og finn andre løsninger.